This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!
Negyedik változat:

1. nap.
Folyamatos    utazás    autóbusszal   Nagyváradig,    Városnézés  Nagyváradon (Szent László  székesegyház, séta a központba )    Bánffyhunyadi   refor-mátus templom  megtekintése;  városnézés Kolozsváron (Mátyás szo-bor, Kakas-ház, Fadrusz - ház,   Mátyás   szülőháza,  Házsongárdi teme-tő).  Séta Tordán. Rövid vásárlás Korondon Szállás, vacsora Zetelakán.

2. nap.
Reggeli.       Egész    napos    kirándulás     a     Gyímesi     Csángókhoz.      Rövid temp-lomlátogatás    Csíksomlyón,    v ásárlási     lehetőség         Csíkszeredába. Látoga-tás  a     szépvízi    tóhoz, és   az   ezeréves  határhoz. Fakultatív Csángó Mulat-ság (ebéd, ital, népzene és tánc) Vacsora, szállás Zetelakán.


3. nap.
Reggeli.   Egész   napos kirándulás: - Törcsvárra a Drakula-kastélyhoz,  Brassó ( Fekete   templom,   Hirsher  -  ház,   Takácsok   háza ). Látogatás a Peles királyi kastélyba Szinaján.    Vacsora, szállás Zetelakán.

4. nap.
Reggeli.     Kirándulás     Székelyderzsbe.      A     székelyderzsi     erődtemplom megtekintése.   Szent  László   freskók, székely rovásírásos emlékek, sza-lonna bástya.   Szalonna kóstolás a bástyába. Fürdés a gyógyvizű  Ter-mál-tóba. Este közös vacsora, táncmulatság,  szállás Zetelakán.

5. nap.
Reggeli. Kirándulás Háromszékre. Rövid pihenő a 48-as emlékműnél a Nyerges tetőn.    Látogatás     a   Csernátoni   tájmúzeumba,     majd    Gelencén  a  XII.sz-i műemléktemplomba.    Kézdivásárhelyt a Babamúzeum megte-kintése. Szállás. Vacsora Zetelakán.

6. nap.

Reggeli.     Hazaindulás.     Rövid   városnézés   Marosvásárhelyen ( Teleki-téka, Tükörterem  ).  Továbbutazás    a   Tordai - hasadékhoz,   rövid   séta.    Vásárlás Kalotaszegen. Érkezés Magyarországra.

Elhelyezés: összkomfortos  2 ágyas panzió-szobákban.
Ellátás:  5 reggeli, 5 vacsora

Kellemes utazást kívánunk!
 
                     ERDÉLY - SZÉKELYFÖLD
Első változat:

1. nap.
Folyamatos   utazás     autóbusszal   Kolozsvárig,   útközben   a  bánffyhunyadi református templom megtekintése; városnézés  Kolozsváron  ( Mátyás szobor, Kakas  -   ház,    Fadrusz   -   ház,    Mátyás    szülőháza  )  .       Továbbutazás   a Tordai  -   hasadékhoz,  rövid pihenő.   Rövid    városnézés   Marosvásárhelyen  ( Teleki-téka, Tükörterem.).  Szállás, vacsora Zetelakán.

2. nap.
Reggeli.   Egész   napos   kirándulás:   Csíksomlyó   (búcsúhely, kegytemp-lom, Mária szobor )   Mohos  - láp,   a   Szent   Anna - krátertó, a Torjai-büdösbarlang, Tusnád. Vacsora, szállás Zetelakán.

3. nap.
Reggeli.   Egész  napos Folklór Program Zetelakán, vagyFakultatív ki-rándulás: - Törcsvárra   a   Drakula  -  kastélyhoz,   az   Búcsecs  hegy  és  Brassó (Fekete templom,   Hirsher - ház,   Takácsok   háza).  Látogatás a Peles királyi kastélyba Szinaján. Vacsora, szállás Zetelakán.

4. nap.
Reggeli.   Kirándulás  Farkaslakára (  Tamási Áron sírja, Szejkefürdőre ( székely kapu   sorok  ).     A     Parajdi  Sóbánya  megtekintése Korondon rövid vásárlás. Fürdés      a     meleg   gyógyvizű    Medve - tóba.   Vacsora,    szállás   Zetelakán.

5. nap.
Reggeli.    látogatás    a   Gyilkos  -  tóhoz    és  a Békás-szoroshoz. Városnézés Gyergyószentmiklóson.      Kastélylátogatás      Szárhegyen.    Szállás. Vacsora Zetelakán.

6. nap.
Reggeli. Hazaindulás. Látogatás a Petőfi Múzeumba és Segesvárra; a vár és a csatatér megtekintése.   Vásárlás   Kalotaszegen  Esti   séta  Nagyváradon  Ady nyomába. Érkezés Magyarországra.

Elhelyezés: összkomfortos  2 ágyas panzió-szobákban.
Ellátás:  5 reggeli, 5 vacsora


Kellemes utazást kívánunk!
Harmadik változat:

1. nap.
Folyamatos utazás autóbusszal  Aradig.  Városnézés (főtér, Szabadságszobor, aradi tizenhárom vesztőhelye). Rövid városnézés Temesváron. Tovább utazás, séta Kömíves Kelemen    magas Déva  várához.   Látogatás  Marosilyén Bethlen Gábor szülőházába. Szállás, vacsora Piskin .

2. nap.
Reggeli.   Bepakolás  az autóbuszba. Városnézés Vajdahunyadon a Hunyadiak várának   megtekintése,   látogatás  a   Gyulafehérvári  székesegyházba(Lászay kápolna,   Hunyadi   János   és   Hunyadi  László  sírjai,  fejedelmi  sírok.),   főtér, Bethlen   Gábor    Kollégium.       Szászebesi    székesegyház.     Rövid     pihenő Medgyesen Szállás, vacsora Zetelakán.

3. nap.
Reggeli.   Egész   napos   kirándulás a Gyímesí csángókhoz. Csíkszereda főtér, rövid   vásárlás,   Szépvízi tó,   ezeréves   határ,   Rákoczi    várrom.     Fakultatív program: részvétel a csángó mulatságon.(népzene, csángó népvíselet, táncok, népdal, tánctanítás, ebéd és mellé ital). Szállás, vacsora Zetelakán.

4.nap.
Reggeli.    Folyamatos     utazás      Brassóig.     Városnézés   Brassóban (  főtér, Hirsher-ház, Fekete templom).  Látogatás  a  törcsvári   Dracula kastélyba, majd a Peles királyi kastélyba. Vacsora, szállás Zetelakán.

5.nap.
Reggeli    a    szállásadóknál.     Bepakolás  az   autóbuszba. Folyamatos utazás Marosvásárhelyre.      Városnézés   (  Teleki  -  téka,   Tükörterem,       református templom).   Kolozsváron     városnézés  ( Mátyás király szülőháza, Házsongárdi temető,    Fadrusz   -  ház,   Bolyai   Tudományegyetem,   Szent Mihály templom. Szállás, vacsora,  Kolozsvár   térségébe.   Este búcsúvacsora, zenés mulatság.

6.nap.
Reggeli,    bepakolás   az   autóbuszba.   Séta   a csodálatos Tordai-hasadékba. Délután Kalotaszeg  jellegzetes  templomának  megtekintése  Bánffyhunyadon. Esti   séta    Nagyváradon   Ady    Endre    nyomában.  Érkezés Magyarországra a későesti órákba.
      
Elhelyezés:összkomfortos családi házaknál 2 ágyas szobákba
Ellátás:5 reggeli, 5 vacsora


Kellemes utazást kívánunk!
 
Második változat:

1. nap.
Folyamatos    utazás   autóbusszal   Kolozsvárig,   útközben   a   bánffyhunyadi református   templom  megtekintése; városnézés Kolozsváron (Mátyás szobor, Kakas  -  ház,       Fadrusz  -  ház,    Mátyás    szülőháza   ).      Továbbutazás     a Tordai  -   h asadékhoz,   rövid   pihenő.   Rövid városnézés Marosvásárhe-lyen ( Teleki-téka, Tükörterem.).  Szállás, vacsora Zetelakán.

2. nap.
Reggeli.   Egész    napos    kirándulás:   Csíksomlyó (búcsúhely, kegytemp-lom, Mária   szobor  )  Mohos - láp,    a    Szent  Anna-krátertó, a Torjai-büdösbarlang, Tusnád. Vacsora, szállás Zetelakán.

3. nap.
Reggeli.     Egész   napos       Folklór   Program      Zetelakán,   vagy  kirándulás: - Törcsvárra  a  Drakula - kastélyhoz,    az   Búcsecs   hegy   és   Brassó  (Fekete templom,      Hirsher-  ház, Takácsok háza) . Látogatás a Peles királyi kas-télyba Szinaján. Vacsora, szállás Zetelakán.

4. nap.
Reggeli.   Kirándulás   Farkaslakára ( Tamási Áron sírja, Szejkefürdőre ( székely kapu sorok). A Parajdi Sóbánya megtekintése Korondon rövid vásárlás. Fürdés a meleg gyógyvizű  Medve-tóba. Vacsora, szállás Zetelakán.

5. nap.
Reggeli.   Látogatás   a   Gyilkos  -  tóhoz  és   a   Békás-szoroshoz. Városnézés Gyergyószentmiklóson     Kastélylátogatás    Szárhegyen.      Szállás.    Vacsora Zetelakán.

6. nap.
Reggeli.  Hazaindulás.  Látogatás a Petőfi Múzeumba és Segesvárra; a vár és a csatatér   megtekintése.   Vásárlás  Kalotaszegen   Esti  séta Nagyvá-radon Ady nyomába. Érkezés Magyarországra.

Elhelyezés: összkomfortos  2 ágyas panzió-szobákban.
Ellátás:  5 reggeli, 5 vacsora


Kellemes utazást kívánunk!